6 Yaş Çocuğunun Gelişimini Desteklemek

6 Yaşındaki Çocuğunuz Neler Yapabilir?
➊ Çevresine karşı ilgili ve meraklıdır.
➋ Kalem ve fırça kullanma becerisi gelişmiştir.
➌ Tuvalet gereksinimini kendi başına karşılayabilir.
➍ Aldığı sorumluluğu yerine getirebilir.
➎ Sesler arasındaki farklılıkları söyleyebilir.
➏ Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.
➐ Yetişkinlere duygu ve düşüncelerini anlatır.
➑ Sohbete katılır ve sohbeti sürdürür.
➒ Olayların ipuçlarını ve ipuçlarını birleştirerek tahminini söyler.
➓ Haftanın günlerini sırasıyla söyleyebilir.

6 Yaşındaki Çocuğunuzun Gelişimini Desteklemek

izmir kolejleri, ilkokul, anaokulu, özel okul

► Altı yaş, çocuğun vücudunu daha iyi kontrol edebildiği bir yaştır.
► Çocuklar bu yaşta koşmaktan, müzik eşliğinde dans etmekten çok hoşlanırlar.
► Dil gelişimi, motor gelişim, bilişsel gelişim ve sosyal gelişim açısından büyük aşamalar kat edilmiştir.
► Kendi kendini temizleyebilir, kendi kendine tuvaletini yapabilir, kendi kendine giyinip soyunabilir.
► Denge sistemi, el göz koordinasyonu gelişmiştir.
► Çevresine karşı ilgili ve meraklıdır.
► Arkadaşlığın öneminin artmaya başladığı bir yaştır.
► Yetişkine karşı bağımlılığı azalmaya başlamıştır.
► İki elini bağımsız olarak kullanabilir düzeydedir.
► Resimlerinde çizdikleri daha anlaşılabilir şekildedir.
► Kesme, yapıştırma, boyama gibi sanat etkinliklerinde oldukça başarılıdırlar.
► Kalem ve fırça kullanma becerisi gelişmiştir.
► Süt dişlerinin değişimlerinin başladığı bir yaştır.
► Kendisine görevlerin verilmesinden hoşlanılan bir yaştır.
► Grup oyunlarından çok hoşlanırlar.
► Oyunları ve ilgi alanları çeşitlenmiş ve farklılaşmaya başlamıştır.

6 Yaşındaki Çocuğunuzun Bilişsel Gelişim Özellikleri

✿ Dikkat edilmesi gereken nesne, durum ve olaya odaklanır.
✿ Dikkatini çeken nesnelere yönelik sorular sorar.
✿ Dikkatini çeken olayları ayrıntılarıyla açıklar. izmir kolejleri, ilkokul, anaokulu, özel okul ✿ İleriye ya da geriye doğru birer birer ritmik sayar.
✿ Olayların ipuçlarını ve ipuçlarını birleştirerek tahminini söyler.
✿ Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
✿ Durumu, olayı bir süre sonra yeniden söyleyerek, hatırladıklarını yeni durumlarda kullanabilir.
✿ 1’den 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyleyebilir.
✿ Bir nesnenin ya da varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, sesini, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, tadını, miktarını ve kullanım amaçlarını söyleyebilir.

✿ Gerçek durumu inceleyip, tahmin ettiği ile gerçek durumu karşılaştırır.
✿ Kısa bir süre gösterilen bir resimdeki ayrıntıları hatırlar.
✿ Eksik olarak çizilmiş insan resmindeki kol ve bacakları çizerek tamamlar.
✿ Üç ögeden oluşan örüntüler oluşturabilir.
✿ Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyleyebilir.
✿ Sıra bildiren sayıyı söyler.
✿ 10-25 parçalı yapbozu tamamlar.
✿ Nesne grafiğini okuyabilir.
✿ Geometrik şekilleri birleştirerek yeni şekiller oluşturabilir.
✿ Somut nesneleri kullanarak grafik oluşturabilir.
✿ 6-10 adet nesneyi herhangi bir özelliğine göre gruplandırır.
✿ Problem durumlarında çözüme yönelik akıl yürütebilir.
✿ 1’den 10’a kadar olan nesne grupları ile rakamlar arasında ilişki kurabilir.
✿ Yaptığı işe dikkatini verebilir.
✿ 1’den 10’a kadar olan nesneleri kullanarak toplama yapabilir.
✿ 1’den 10’a kadar olan nesneleri kullanarak çıkartma yapabilir.
✿ Günün farklı zaman dilimlerinin isimlerini söyleyebilir.
✿ Yarım ve bütün olan nesneleri gösterebilir.
✿ 20’ye kadar ritmik sayabilir.
✿ 1’den 20’ye kadar olan rakamları sıralayabilir.
✿ Haftanın günlerini sırasıyla söyleyebilir.
✿ Miktar bildiren kıyaslama ifadelerini kullanabilir.
✿ Neden sonuç ilişkisini kurar.
✿ Bir dizi içerisindeki nesnelerin birbirlerine göre konumlarını söyleyebilir.
✿ Bir olaydan sonra ne olabileceğini tahmin edebilir.
✿ Nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyleyebilir.
✿ Eşleştirme, gruplandırma, sıralama ve ilişki kurma işlemlerini nasıl yaptığını açıklayabilir.

6 Yaşındaki Bir Çocuğun İnce ve Kaba Motor Gelişim Özellikleri Nelerdir?

➽ Isınma ve dinlenme hareketlerini bir rehber eşliğinde yapabilir.
➽ Yönergeler doğrultusunda yürür, koşar, belli bir yükseklikten atlar, belli bir yüksekliğe zıplar, tırmanır, tırmanılan yükseklikten inebilir.
➽ Vücudunun farklı bölümlerini kullanarak dengede durabilir.
➽ Engelin üzerinden koşarak atlayabilir.
➽ 1 ve 5 arası rakamları yazarak kopya edebilir.
➽ Ritmik olarak gallop hareketini yapabilir. (Gallop hareketi at sıçraması anlamındadır. Bir ayak önde diğeri arkadayken, arkadaki ayağı öne getirirken ayakların yerle temasını kesme ve havada öndeki ayak ile öne bir adım alıp, arkadaki ayak üzerine konma hareketidir)
➽ Kalemi doğru tutabilir.
➽ İp atlayabilir. izmir kolejleri, ilkokul, anaokulu, özel okul ➽ Ritmik olarak sekebilir.
➽ Tek ayak sıçrayarak 2-3 metre kadar ilerleyebilir.
➽ Tek ayak üzerinde 9-10 saniye durabilir.
➽ Yardımsız olarak öne doğru yuvarlanıp takla atabilir.
➽ Çeşitli hareketleri müzik ve ritim eşliğinde ardı ardına yapabilir.
➽ Topu tek eliyle omzunun üzerinden atabilir.
➽ Topu tek eliyle yerden yuvarlayabilir.
➽ Topu yerde 5-6 defa yerde sektirebilir.
➽ Belli bir mesafedeki hedefi vurabilir.
➽ Yumuşak malzemeleri kullanarak 2-3 parçalı kompozisyonlar oluşturabilir.
➽ Örnek bir model gösterildiğinde kâğıdı çapraz şekilde katlayabilir.
➽ Yatay, dikey, eğri ve eğik çizgiler çizebilir ve bunlardan yeni bir şekil oluşturabilir.
➽ Örnek bir modele bakarak daire, kare, dikdörtgen ve üçken çizebilir.

6 Yaşındaki Bir Çocuğun Öz bakım Becerileri Gelişim Özellikleri Nelerdir?

✪ Saçını tarar, dişini fırçalar, elini yüzünü yıkar, tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.
✪ Giysilerini çıkarır, giyer, düğme açar, kapar, ayakkabı bağcıklarını çözer, bağlar.
✪ Ev ve okuldaki eşyaları özenle kullanır, toplar, katlar, asar, yerleştirir.
✪ Tehlikeli olan durumları söyler.
✪ Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler.
✪ Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister.
✪ Ayakkabılarını bağlayabilir.
✪ Çevre temizliği ile ilgili araç ve gereçleri kullanır.
✪ Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer ve içer.
✪ Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.
✪ Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır. izmir kolejleri, ilkokul, anaokulu, özel okul ✪ Giysilerinin düğme ve çıtçıtlarını çözüp ilikleyebilir.
✪ Giysilerini kendi kendine çıkarıp giyinebilir.
✪ Hava şartlarına uygun giysiler seçebilir.
✪ Günlük işlerde sorumluluk alabilir ve aldığı sorumluluğu yerine getirebilir.
✪ Tuvalet gereksinimini kendi başına karşılayabilir.
✪ Dişlerini fırçalayabilir
✪ Elini yüzünü yıkayıp kurulayabilir.
✪ Vücudunu yıkayabilir.
✪ Yemek araç ve gereçlerini yetişkin gibi kullanabilir.
✪ Yemek tabaklarını ya da servis tepsisini taşıyabilir.
✪ Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanabilir.
✪ Tehlike yaratacak durumları fark edebilir.

6 Yaşındaki Çocuğunuzun Sosyal ve Duygusal Gelişim Özellikleri

✱ Adını, soyadını, yaşını, fiziksel özelliklerini, duygusal özelliklerini,
✱ Anne ve babasının adını, soyadını, mesleğini, anne ve babasının fiziksel özelliklerini,
✱ Yakın akrabalarının isimlerini, telefon numarasını ve evinin adresini söyleyebilir.
✱ Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade edebilir.

✱ Nesneleri alışılmışın dışında kullanabilir.
✱ Aldığı sorumluluğu yerine getirebilir.
✱ Gereken durumlarda liderliği üstlenebilir.
✱ Oturdukları evin adresini söyleyebilir.
✱ Anne ve babasının telefon numarasını söyleyebilir.
✱ Duygularını belli eder.
✱ Duygularını kontrol edebilir.
✱ Başkalarının duygusal ifadelerini açıklayabilir.
✱ Amaçları doğrultusunda davranabilir.
✱ Yeni tanıştığı kişilerle kolay iletişim kurabilir.
✱ Kendisini özgün yollarla ifade edebilir.
✱ Yeni ve alışılmamış durumlara kolay uyum sağlayabilir.
✱ Konulmuş olan kurallara uyar.
✱ Kendisine güven duygusu vardır.
✱ Gerekli durumlarda kuralları başkalarına açıklar.

6 Yaşındaki Bir Çocuğun Dil Gelişimi Özellikleri

✪ Düz cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve birleşik cümle kurabilir.
✪ Konuşma sırasında göz teması kurar, jest ve mimikleri anlar.
✪ Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.
✪ Verilen sese benzer sesler çıkarabilir.
✪ Sesin geldiği yönü, kaynağını, özelliğini, sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyleyebilir.
✪ Çoğunlukla dil bilgisi kurallarını doğru kullanır.
✪ Bazı sözcüklerin zıt anlamlarını, eş anlamlarını ve eş sesli anlamlarını söyleyebilir. izmir kolejleri, ilkokul, anaokulu, özel okul ✪ Konuşmalarında zaman zarflarını kullanabilir.
✪ Sesler arasındaki farklılıkları söyleyebilir.
✪ Sesler arasındaki benzerlikleri söyleyebilir.
✪ Verilen sese benzer sesler çıkarabilir.
✪ Sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlayabilir.
✪ İşaret ve kişi zamirleri kullanabilir.
✪ Cümlelerinin içinde ‘’çünkü daha sonra’’ gibi bağlaçlar kullanabilir.
✪ Sıralı ve bileşik cümleler kurabilir.

Nelerdir?


✪ ''Kim, nerede, ne zaman, neden, nasıl, ne?'' gibi sorular sorabilir.
✪ ''Kim, nerede, ne zaman, neden, nasıl, ne?'' gibi sorulara cevap verebilir.
✪ Cümlelerinde özneye uygun fiil kullanır.
✪ Cümlelerinde geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zamanı kullanabilir.
✪ 6 ve daha fazla sayıda sözcükten oluşan cümleler kurabilir.
✪ Sohbete katılır ve sohbeti sürdürür.
✪ Akıcı konuşur izmir kolejleri, ilkokul, anaokulu, özel okul ✪ Kitaptaki resimlere bakarak okuyormuş gibi yapar
✪ Dinlediği bir öyküyü anlatır
✪ Kitaplardaki yazının anlamlar taşıdığını, önemli ögeler olduğunu söyler
✪ Resim, nesne, ya da olaylar arasında ilişki kurarak anlamlı bir öykü anlatabilir.
✪ Yazının yönünü gösterebilir.
✪ Konuşmalarında mizah kullanabilir
✪ Okumanın günlük yaşamdaki yeriyle ilgili konuşmalara katılır.
✪ Çevresindeki yazılı materyalleri tanır.
✪ Yazının bir anlam ifade ettiğini bilir.
✪ Yetişkinlere duygu ve düşüncelerini anlatır.

Uzman Pedagog Nilüfer Evgin